Sporočila

Predlogi

V kolikor želite komentirati več stvari, priporočamo več sporočil za lažjo obravnavo napisanega.

Prosimo za kulturnost

* Kontaktne ure so vsak dan med 18.00 in 19.00 uro.

V času kontaktnih ur smo dostopni preko mobilne številke 070-441-381.

Kontaktne ure ima čez Špegel predstavnica Anja Karovič.